Sveriges enda förening för industriventiler

Som Sveriges enda branschorganisation för industriventiler samlar Armarturföreningen landets största och mest betydelsefulla tillverkare och leverantörer av industriarmatur för ledningar och tryckkärl. Tillsammans står de för mer än 90 procent av branschens totala omsättning i landet, vilken uppskattas vara värd omkring 2 miljarder kronor per år.

Bildades 1980

Vi bildades 1980 när Sverige hade sina egna regler för tryckkärl och därmed ventiler. Vår roll blev därför att agera remissinstans när det skulle tas fram nya lagförslag som gällde specifikt industriventiler. I samband med att EU tog över den här typen av frågor och CE-märkningen infördes förändrades föreningens inriktning och idag arbetar vi bland annat med att tolka nya regler.

Kunskap är nyckeln

Även om processindustrin har en central roll i Sverige och att industriventiler är en stor och spännande bransch är den samtidigt ganska anonym. Därför arbetar vi också med att marknadsföra branschen för att locka ungdomar till oss och för att öka kunskapen genom till exempel utbildningar.

Avancerad teknik

Trots att ventilernas grundfunktion är enkel finns det en stor variation av olika ventiler och material att välja mellan för att de ska kunna användas med alla möjliga medier och i processer av alla slag, inom allt från kraftproduktion till pappers- och cellulosaindustrin. Den höga automationsgraden inom processindustrin innebär dessutom att ventilernas förmåga att kommunicera blir allt viktigare. Och i en processanläggning behövs det flera tusen ventiler. Därför fortsätter vårt arbete med full kraft!

Eller mer poetiskt uttryckt:

Armaturföreningen i Sverige är som den industriella symfoniorkesterns dirigenter. Deras ventiler och armaturer är som noterna i ett komplicerat musikstycke, som säkerställer att allt i industriella processer flyter i harmoni. De är som kraftfulla väktare som reglerar tryck, flöden och temperaturer med precision. Deras arbete är inte bara att hålla maskineriet i gång, utan att skapa en värld av effektivitet och pålitlighet. De är de dolda mästarna bakom kulisserna som ser till att industrin spelar sitt eget musikstycke utan några sura toner. 

Industriella ventiler är fascinerande. Kanske inte i sig själva så intressanta för gemene man. Däremot är jag övertygad om att våra kunder är desto mer spännande – inte minst inom nya segment såsom fordonsbatterifabriker, bioraffinaderier och grön el- och stålproduktion.

Armaturföreningens ordförande